Duikmedische keuring

Voorafgaande aan je perslucht duikopleiding en vervolgens om de drie jaar dien je, als NOB-duiker, een duikmedische keuring te ondergaan. Hierbij dien je uiteraard goedgekeurd voor de duiksport te worden.

Passeer je de 50, dan wordt je geacht jaarlijks zo'n medische keuring te ondergaan.

 

Het belang van een keuring Als je gaat duiken dan wordt je lichaam blootgesteld aan verhoogde drukken, dit heeft gevolgen voor het lichaam. Een duikmedische keuring is dan ook vooral een druk gerelateerde keuring, gericht op allerlei orgaansystemen, bestaande medische aandoeningen en medicijngebruik. 

De keurende arts maakt aantekening van de keuring in je duiklogboek, dan wel verstrekt je een medisch attest. Zorg er zelf voor dat je gekeurd blijft !  

  

Door menig buitenlandse duikbasis wordt, ongeacht je leeftijd, een geldige medische keuring van niet ouder als 1 jaar geëist. PADI werkt niet met medische keuringen, bij deze organisatie onderteken je een verklaring dat je medisch in orde bent.

 

In de omgeving van Cuijk zijn enkele artsen die duikmedische keuringen doen. Een van deze artsen betreft; 

 

Huisartsenpraktijk H. Nilessen,

Molenweg 40

6617 BE Bergharen

0487-531970

 

 

 

De duikmedische keuring bestaat uit een aantal onderdelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Een van die onderdelen is het lichamelijk onderzoek en dit bestaat uit:  

- inspectie van Uw trommelvliezen;

- longfunctieonderzoek;

- beluisteren van uw hart en longen;

- neurologisch onderzoek;

- bloeddruk meting;

- op indicatie zal urine onderzoek gedaan worden;

- meting van Uw vetpercentage en BMI ( getal over verhouding lichaamsgewicht en lengte) bepaling. Hierbij wordt uitgelegd wat de betekenis hiervan is voor uw gezondheid.

  

In medische termen vindt het volgende plaats:

Zeer zorgvuldige anamnese, Algemeen lichamelijk onderzoek:
- Auscultatie hart/longen
- Bloeddrukmeting
- Indruk habitus, vetpercentage
- KNO onderzoek: oorspiegelen   
- Urinetest: albumine en glucose (op indicatie) 
- Oriënterend neurologisch onderzoek
- Eenvoudige spirometrie (VC en FEV1) 
- Een inspanningstest
 
Aanvullend kan ook een hartfilm (ECG) gemaakt worden, en bloedafname gedaan worden, dit hoort echter niet bij de standaard richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor duikgeneeskunde.

Laatste nieuws

Nitrox basis cursus

20 april en 4 mei theorie

lees meer


Uutdekluute introduik

 vrijdag 7 april 19:30 uur

lees meer


ALV dinsdag 11 april 19:30

De Viersprong in Gassel

lees meer


Duikflessenkeuring

16 februari 2017 

lees meer


Nieuwjaarsreceptie BDC

Wees erbij, 5 januari 2017, je weet waar!