Duikmedische keuring

Voorafgaande aan je perslucht duikopleiding en vervolgens om de drie jaar dien je, als NOB-duiker, een duikmedische keuring te ondergaan. Hierbij dien je uiteraard duikmedisch goedgekeurd te worden.

Passeer je de 50, dan wordt je geacht jaarlijks zo'n duikmedische keuring te ondergaan.

 

Het belang van een keuring Als je gaat duiken dan wordt je lichaam blootgesteld aan verhoogde drukken, dit heeft gevolgen voor het lichaam. Een duikmedische keuring is dan ook vooral een druk gerelateerde keuring, gericht op allerlei orgaansystemen, bestaande medische aandoeningen en medicijngebruik. 

De keurende arts maakt aantekening van de keuring in je duiklogboek, dan wel verstrekt je een medisch attest. Zorg er zelf voor dat je gekeurd blijft !  

  

Door menig buitenlandse duikbasis wordt, ongeacht je leeftijd, een geldige medische keuring van niet ouder als 1 jaar geëist. PADI werkt niet met medische keuringen, bij deze organisatie onderteken je een verklaring dat je medisch in orde bent.

 

In de omgeving van Cuijk zijn enkele artsen die duikmedische keuringen doen. Vraag hierover informatie aan de instructeurs. 

 

De duikmedische keuring bestaat uit een aantal onderdelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Een van die onderdelen is het lichamelijk onderzoek en dit bestaat uit:  

- inspectie van Uw trommelvliezen;

- longfunctieonderzoek;

- beluisteren van uw hart en longen;

- neurologisch onderzoek;

- bloeddruk meting;

- op indicatie zal urine onderzoek gedaan worden;

- meting van Uw vetpercentage en BMI ( getal over verhouding lichaamsgewicht en lengte) bepaling. Hierbij wordt uitgelegd wat de betekenis hiervan is voor uw gezondheid.

  

In medische termen vindt het volgende plaats:

Zeer zorgvuldige anamnese, Algemeen lichamelijk onderzoek:
- Auscultatie hart/longen
- Bloeddrukmeting
- Indruk habitus, vetpercentage
- KNO onderzoek: oorspiegelen   
- Urinetest: albumine en glucose (op indicatie) 
- Oriënterend neurologisch onderzoek
- Eenvoudige spirometrie (VC en FEV1) 
- Een inspanningstest
 
Aanvullend kan ook een hartfilm (ECG) gemaakt worden, en bloedafname gedaan worden, dit hoort echter niet bij de standaard richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor duikgeneeskunde.

Laatste nieuws

2* opleiding van start

 samen met DT de Kaaiman

lees meer


Bungelaar wrak in aantocht

 preparatie in volle gang

lees meer


Privacy statement BDC

 Vanaf 25 mei 2018 verplicht

lees meer


Gevaarlijke zeedieren

 specialty 6 mei 2018

lees meer