Laatste nieuws overzicht

Privacy statement BDC

Laatste nieuws overzicht >>

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gaat vervangen.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)

 

De AVG zorgt onder andere voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties waaronder verenigingen. (verantwoordingsplicht). Deze verantwoordingsplicht houdt in dat een organisatie met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

 

De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie.

Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij een organisatie om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan haar verantwoordingsplicht (accountability) levert een organisatie een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

 

De nieuwe regels dwingen ook verenigingen om goed na te denken over hoe zij organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat de vereniging moet kunnen aantonen dat haar verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.

 

De vereniging moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

 

rechtmatigheid;

transparantie;

doelbinding;

juistheid.

Ook moet de vereniging kunnen laten zien dat zij de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

De vereniging (lees bestuur) is verplicht verantwoording af te leggen over haar gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. De vereniging heeft er daarom voor gezorgd dat zij aan haar verantwoordingsplicht voldoet vanaf 25 mei 2018. Vanaf dan geldt de AVG.

 

Op onze website staat onder het tabblad Ledeninfo  (alleen bereikbaar na inloggen) ons privacy statement met daarin beschreven hoe wij als BDC bestuur met de persoonsgegevens van onze leden omgaan.

Laatst vernieuwd: Thursday, 12th April, 2018 om 20:45

Terug

Laatste nieuws

Geen trainingen tot 6 april

De Kwel gesloten tm 6 april

lees meer


2 januari NIEUWJAARSRECEPTIE

aanvang 20.30 uur

lees meer


16 januari Reanimatiecursus

 Brandweer kazerne Cuijk

lees meer


Gedragsregels BDC

 Publicatie van onze gedragsregels

lees meer


BDC kleding lijn

 Nieuw te bestellen

lees meer